Support

Har du problem med din tjänst? Nedan kan du läsa hur du går tillväga för att komma i kontakt med rätt support. Du kan också ta hjälp av instruktionerna för inkoppling under rubrikerna till vänster nedan.

Anslutning av telefoni

  1. Anslut nätverksladden till uttaget och telefonidosan
  2. Anslut telefonidosan till telefonen
  3. Du kan nu ringa

Uttaget eller mediaboxen kan ha flera utgångar och se olika ut. Vänligen kontakta din tjänsteleverantör för mer information om vilken utgång du ska använda.